Arpal zagotavlja 3-letno garancijo za vso opremo, kupljeno kot celoten komplet. Za motorje z notranjim zgorevanjem (če so opremljeni z njimi) je predvidena ločena enoletna garancija.

Garancija velja od trenutka, ko stranka prejme stroj. Arpal bo v primeru tovarniške okvare popravil, zamenjal pokvarjen del ali sam izdelek na lastne stroške.

Arpal ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali neprevidnega ravnanja z opremo, kot so:Upravljanje s strani oseb, ki predhodno niso prebrale navodil za uporabo;

  • Nepooblaščene spremembe, popravila ali druga dejanja v zvezi z opremo.
  • Uporaba neoriginalnih delov ali delov, namenjenih za druge stroje.
  • Neupoštevanje navodil za uporabo te opreme.
  • Poškodbe zaradi grobega ravnanja, vzdrževanja ali preobremenitve.
  • Ta garancija ne krije težav, ki jih povzroči uporabnik.
  • Deli, ki so potrošni material in se ob normalni uporabi obrabijo, niso zajeti v tej garanciji.
  • Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi uporabe neoriginalnih nadomestnih delov.
  • Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi naravnih pojavov.


Morebitne garancijske zahtevke je treba vložiti pisno z izpolnjeno garancijsko kartico s priloženim datumom nakupa.

distance
Zgoraj