Arpal udziela 3-letniej gwarancji na wszystkie urządzenia zakupione jako kompletny zestaw. Na silniki spalinowe (jeśli są w nie wyposażone) udzielana jest osobna roczna gwarancja.

Gwarancja obowiązuje od momentu otrzymania maszyny przez klienta. Arpal naprawi, wymieni wadliwą część lub sam produkt, w przypadku wady fabrycznej, na własny koszt.

Arpal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem, takie jak:

Obsługa przez osoby, które nie zapoznały się wcześniej z instrukcją obsługi;
Nieautoryzowane zmiany, naprawy lub inne czynności związane ze sprzętem.
Stosowanie nieoryginalnych części lub części przeznaczonych do innych maszyn.
Lekceważenie instrukcji użytkowania tego sprzętu.
Uszkodzenia spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się, konserwacją lub przeciążeniem.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych przez użytkownika.
Części, które są zużywalne i zużywają się podczas normalnego użytkowania, nie są objęte niniejszą gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użyciem nieoryginalnych części zamiennych.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zjawiskami naturalnymi.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać w formie pisemnej z wypełnioną kartą gwarancyjną z dołączoną datą zakupu.

distance
na górę