ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, розміщені у відповідному розділі Веб-сайту: «arpal.ua»

та

Фізична особа, що здійснила оплату згідно рахунку Продавця, чим прийняла (акцептувала) умови цього Договору (надалі – Покупець), з другої сторони,

надалі разом поіменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись положеннями чинного законодавства України, уклали цей Договір публічної оферти (про покупку товарів) (надалі – Договір) про наступне.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті Продавця «arpal.ua».

"Акцепт" - надання Покупцем повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

"Товар" - товар або товари, які пропонуються придбати Продавцем та зазначені у відповідному розділі веб-сайту Продавця «arpal.ua».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Покупець здійснює замовлення та оплату товару Продавця, а Продавець зобов’язується продати товари, визначені на веб-сайті Продавця «arpal.ua» в порядку та на умовах, передбачених умовами цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором продавати Покупцю Товар, що є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим договором купувати названий Товар та оплачувати його ціну.

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідношень, що виникають та діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору та реалізації Товару.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103 даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) і отримання даного замовлення Продавцем - є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця. 

4.2. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками Товара, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.

4.3. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця шляхом напрямку електронного повідомлення за адресою, зазначеному при реєстрації Покупця. 

4.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, Покупцеві на підставі виданої Продавцем видаткової накладної підписаною Покупцем. По виконанні Замовлення зобов'язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними. 

4.5. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої Продавцем, транспортною або кур'єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця в момент передачі транспортній або кур'єрській компанії.

4.6. Прийнявши умови цього Договору Покупець надає Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану Покупцем інформацію у зв'язку з виконанням даного Договору:

4.6.1. Необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Продавцю відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Продавцем договорів.

4.6.2. Необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

5.4. Покупець проводить 100 % оплату товару відповідно до Замовлення на підставі рахунка Продавця якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за товар на розрахунковий рахунок Продавця. Факт такої оплати свідчить про згоду Покупця з умовами даного Договору.

5.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після 100 % оплати Замовлення.

5.7. У випадку невірної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися із Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупцеві або іншим прийнятним способом.

5.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

5.9. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого, можуть збільшитися строки обробки Замовлення. Якщо буде потреба здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ.

 6.1. Обов'язки Продавця

6.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них. 

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

6.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов даного Договору.

6.1.4. У випадку зміни строку поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

6.2. Обов'язки Покупця

6.2.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.

6.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеним у них цінах. 

6.2.3. При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.

6.2.4. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.

6.2.5. У випадку передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименти, комплектність, тарі й (або) упакуванню Товару, - не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити Продавця про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.

6.2.6. Надати точні паспортні данні для можливості отримати замовлення в офісі кур'єрської компанії, які розміщенні на його сайті та особисто з'явитися з паспортом.

6.3. Права Покупця

6.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

6.3.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати. 

6.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних та інших витрат, понесених Продавцем у зв'язку зі здійсненням дій по виконанню даного Договору. 

6.3.4. Гарантійні зобов’язання.

Гарантійний строк на Товар відліковується від дати продажу та складає термін вказаний в експлуатаційних документах. Уточнений гарантійний строк на основний виріб та комплектуючі до нього зазначаються в гарантійному зобов'язанні. При виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець в 5-ти денний термін сповіщає про це виробника. Якщо виявлені дефекти Товару, не пов'язані з порушенням Покупцем правил користування, транспортування або зберігання Товару, зазначених в інструкції з експлуатації та гарантійному зобов'язанні, Продавець за свій рахунок відремонтує, або замінить дефектний Товар (його частини).

7. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов даного Договору.

7.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти робочих днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним законодавством.

8.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

8.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим збитки.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

9.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір вступає в силу з моменту подання Покупцем онлайн-замовлення а сайті та діє до остаточного виконання сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, в випадку, передбаченому в п. 4.3 даного Договору та інших випадках, передбачених законодавством України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться лише за взаємною згодою сторін.

11.2. Зміни і доповнення оформляються окремим письмовим документом, що є невід’ємною частиною Договору, або викладенням цього Договору у новій редакції.

11.3. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

11.4. Поданням онлайн-анкети Покупець надає свою безумовну згоду з умовами цього Договору публічної оферти.

11.5. Договір є договором публічної оферти та договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України, опублікований на веб-сайті Продавця «arpal.ua» в електронному вигляді, де зазначення «ФОП Дубчак Л.В.» є електронним підписом Продавця, що має силу власноручного підпису.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець:

Фізична особа - підприємець

Дубчак Л.В.

Адреса місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 2а

ЄДРПОУ 3523500655

IBAN: UA453052990000026004006104147

distance
Zgoraj