Nowe kary za spalanie trawy, liści i martwego drewna
30 04 2020

Co roku na dużą skalę pożary spowodowane spaleniem trawy, liści, martwego drewna i innych odpadów ogrodowych stanowią globalny problem Ukrainy. To bardzo niebezpieczna „tradycja”, która prowadzi do zniszczenia ekosystemu. Ptaki, zwierzęta, owady dosłownie palą się żywcem lub umierają z braku pożywienia. Wierzchnia warstwa gleby jest zniszczona. W powietrzu rozprzestrzeniają się metale ciężkie, tlenek węgla i podtlenek azotu. Ludzie są zmuszani do opuszczenia swoich domów.

Ostatnio Rada Najwyższa Ukrainy dokonała przeglądu kar za spalanie odpadów i słusznie podwyższyła je dziesięciokrotnie. Szczególnie „bolesne” jest wyzdrowienie urzędników. Maksymalna grzywna wynosi teraz 153 000 UAH.

Ale co zrobić z odpadami, które gromadzą się co roku? O wiele bardziej ekonomiczną i przyjazną dla środowiska opcją byłoby recykling resztek roślinnych i nawożenie nimi gleby lub, jeśli są to gałęzie, wykorzystanie ich jako paliwa do kotłów.

ARPAL to ukraiński producent wysokiej jakości sprzętu z zakresu obróbki drewna i utylizacji odpadów. Oferujemy rozdrabniacze do drewna oraz zrębki z 3 letnią gwarancją i serwisem pogwarancyjnym.

 Nowe kary za spalanie trawy, liści i martwego drewna

distance
na górę