ARPAL respectă drepturile clientului. Confidențialitatea strictă este respectată la plasarea unei comenzi. Informațiile sunt stocate în siguranță și protejate împotriva transmiterii. Consimțământul pentru prelucrarea datelor clienților este folosit exclusiv în scopul furnizării de servicii, iar confirmarea consimțământului înseamnă plasarea unei comenzi pe site. Datele personale includ informații personale despre client: adresă, nume, prenume, patronimic, contacte personale (telefon, e-mail). Clientul are dreptul de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, vă garantăm că toate datele personale vor fi șterse de pe site în termen de trei zile în timpul programului de lucru. Clientul poate emite un astfel de refuz printr-un simplu e-mail la adresa indicata in antetul site-ului.

distance
la munte