Wznowiono produkcję rozdrabniaczy do drewna. Pomoc wojskowa
17 03 2022

Wznowiliśmy pracę przedsiębiorstwa i dostaliśmy możliwość pomocy naszym obrońcom poprzez Fundację Serhija Prytuli

Dziękujemy naszym klientom, którzy pomimo trudnej sytuacji nadal składają zamówienia. Dziękujemy naszym pracownikom, którzy dają swoją wiedzę i siłę do osiągania wyników.

Sprawna gospodarka to gwarancja stabilności finansowej w kraju i szansa na wzmocnienie nas. Wzywamy wszystkich do pomocy wojsku, pracy i wzmocnienia naszego państwa.

Wznowiono produkcję rozdrabniaczy do drewna. Pomoc wojskowa

distance
na górę