Ərazinin ARPAL ağac doğrayan maşını ilə təmizlənməsi
04 04 2019

ARPAL ağac doğrayan maşın tikinti şirkətləri üçün əvəzolunmaz alətə çevrilib.

Tikintiyə başlamazdan əvvəl, tez-tez ərazini kollardan və yabanı ağaclardan təmizləmək lazımdır və budaq doğrayıcıdan istifadə edərək, ixrac olunan xammalın həcmini bir neçə böyüklükdə azalda bilərsiniz. Bundan əlavə, budaqlar əvvəllər zibilxanaya aparılırdı və indi bərk yanacaq qazanları, kaminlər, sobalar və digər istilik cihazları üçün yanacaq kimi istifadə edilə bilər.

Videoda bir neçə nəfərdən ibarət komandanın 1 hektar sahədən 110 kubmetr budaqları 4 gündə necə emal etdiyini göstərdik!

distance
dağa